Steun

Lezingen verzorg ik in principe gratis, maar ik hoop dat men vrijwillig een bijdrage wil leveren voor de Stichting Nomphilo. Bij scholen vraag ik of ze een actie op poten willen zetten voor de aidswezen. Ze hebben daar het geld zo hard nodig!

Aty Leegwater

Nomphilo

Steun het werk van Aty Leegwater!

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL93 RABO 0124 7541 55 ten name van Stichting Nomphilo (de giften zijn belastingaftrekbaar).

Meer weten over de stichting of over de lezingen? Bel 0226-312159.

Handen